SSPMC infrastruktūros plėtra

Kurkime CVPA

Atnaujinamas mokymo centras pagal Statybos sektorinio praktinio mokymo centro (SSPMC) infrastruktūros
plėtra projektą Nr. 09.1.2-CVPA-V-721-05-0003.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-09-14

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2020-12-31

Projekto biudžetas: 1 280 000,00

Projekto tikslas: Užtikrinti 2007–2013 m. programinio laikotarpio lėšomis įkurto sektorinio praktinio mokymo centro vizualinį ir technologinį patrauklumą bei jame teikiamų, šiuolaikiniu darbo rinkos reikalavimus ir klientų lūkesčius atitinkančią profesinio mokymo paslaugų kokybę.

Projekto veiklos:

1. Likusių neremontuotų sektorinio praktinio mokymo centro praktinio, teorinio ir bendrojo naudojimo patalpų remontas. Planuojama atnaujinti teorinio mokymo ir bendrojo naudojimo patalpas. Įrengti liftą neįgaliesiams, nes dėl aukščio skirtumų šiuo metu nėra galimybės neįgaliesiams pateikti į dalį mokymo centro pastato.

2. Įrangos bei įrankių įsigyjimas. Plėtojant sektorinį centrą bei užtikrinant mokymo kokybę planuojama įsigyti trūkstamos įrangos komplektą. Planuojama įsigyti trūkstama įranga skirta užtikrinti šiuo metu rengiamų specialybių mokymo programoms. Naudoti šiuolaikinę darbo rinkoje naudojamą įrangą ir įrengimus bei sudaryti mokiniams tinkamą aplinką mokyti bei ugdyti.

Plačiau, spausti čia