Mokytojų stažuotė Italijoje

Šiuolaikinis pasaulis tampa vis labiau dinamiškas. Gyvename politinių, ekonominių ir socialinių pokyčių laikais, todėl ir profesinei veiklai keliami vis nauji reikalavimai. Dažnai kalbama apie kiekvieno žmogaus gebėjimą prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, pasitikėjimą savimi, mokėjimą dirbti su kitais, kelti problemas, spręsti jas, siekti aukštesnių profesijos standartų,

aptariami ir kiti gebėjimai. Kiekvienas darbdavys norėtų matyti savo komandoje novatoriškus, veiklius, energingus, gerai darbą išmanančius specialistus.

Projektu skatinamas mokymąsis visą gyvenimą, skatinamos inovacijos, Dėl sparčių technologinių pokyčių reikia nuolat tobulinti konkrečius profesinius įgūdžius, taip pat ir profesinio rengimo specialistams. Projektas didina projekto dalyvių konkurencingumą darbo rinkoje, karjeros galimybes, įgalina būti mobiliu-mobilesniu Europos darbo rinkoje.

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro slaugytojo padėjėjo specialybės profesijos mokytojai stažavosi Italijoje.

Vizito metu buvo susipažinta su inovatyviomis slaugos priemonėmis, analizuoti ir palyginti esminiai Italijos ir Lietuvos švietimo, sveikatos ir socialinės politikos panašumai ir skirtumai.

Stažuotė vyko trimis etapais: I etapas – lankymasis Fondazione Et Labora ofisuose Bergame, Grumelo del Monte, Milane, II etapas – dalyvavimas paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose, III etapas – lankymasis slaugos namuose ir slaugos ligoninėje.

Lankėmės Fondazione Et Labora ofisuose, susipažinome su darbo organizavimo principais, stebėjome ir analizavome mokytojų darbo metodus. Diskusijų metu sužinojome, kad jaunimo problemos yra tos pačios - motyvacijos mokytis trūkumas, neapsisprendimas kokią profesiją pasirinkti. Mokymo įstaigų atstovai pripažino, kad tenka įdėti nemažai pastangų, ieškant mokinių. 

Et Labora Fondazione darbuotojai vykdo išvykas į mokyklas, aiškina kursų, naudą, siūlo apgyvendinimo paslaugas. Šios įstaigos sudaro sąlygas „pasimatuoti“ profesiją, yra suteikiama galimybė ją keisti. Vienos pamokos įkainis – apie 15-17 eurų. Taip pat susiduriama su mokytojų, vedančių kursus, trūkumu. Vykdomas mokymas ir pameistrystės principu.

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vyko skambia italų kalba, tačiau mums buvo pateikta mokomoji medžiaga apie pragulų profilaktiką anglų kalba. Pastebėjome, kad esminiai teoriniai aspektai nesiskiria nuo mūsų mokiniams pateikiamos mokymo medžiagos, tačiau sužinojome keletą naujų pragulų gydymo principų, susipažinome su juodaodžių žmonių pragulų įvertinimo ypatumais. Dalyvaudami užsiėmimuose, prisiminėme pacientų kėlimo (padėties keitimo) ir judėjimo pagalbinėmis priemonėmis principus, pademonstravome mūsų naudojamus metodus slaugos praktikoje.

Lankymasis slaugos namuose ir slaugos ligoninėje liks dar giliai mūsų atmintyje. Senjorų namuose sergantiems ar neįgaliems žmonėms padeda įvairūs specialistai, kurie stengiasi įvairiomis priemonėmis gerinti jų gyvenimo kokybę. Metodai skirtingi - tai meno terapija, kaniterapija, ir malda. Matėme besišypsančias pagyvenusias seseris vienuoles, dalyvaujančias įvairiose iniciatyvose. 

Slaugos namai Fondazione Casa di Ricovero S. Maria Ausiliatrice Onlus mus nustebino savo dydžiu, moderniais arhitektūriniais sprendimais, paslaugų įvairiapusiškumu, naujais vaistų dalijimo mechanizmais bei sprendimais, palengvinančiais slaugytojo darbą. Koplyčia dvelkė dar nematytais ir moderniais religijos simboliais, o registratūra priminė viešbučiuose ar sanatorijose matytus vaizdus, kur yra plačios erdvės, šiuolaikiniai baldai, kavinė. Visa tai vainikuoja artėjančių švenčių Šv. Kalėdų atributika, kuriai nepagailima finansinių išteklių ir erdvės, kūrybinių minčių. Žinoma, visa tai turi savo kainą. Pažvelgus į paslaugų kainoraštį, pastebima, kad vizitas pas specialistą kainuoja apie 70 eurų ir daugiau. Administracijos atstovai minėjo, kad planuojama atidaryti dar vieną modernų Alzheimerio liga sergantiems žmonėms centrą. Įstaigoje veikia reabilitacijos, integruotos priežiūros namuose bei paliatyviosios priežiūros tarnybos. Įsteigtas klubas šeimos nariams, kur suteikiama psichologinė bei mokomoji parama, reikalinga pasiruošti geriau susidoroti su sunkia „priežiūros“ užduotimi, padedant asmeniui, sergančiam demencija. 

Sužinojome apie slaugos ligoninėje taikomą Švelnaus gydymo modelį. Tai yra daugiau nei požiūris, tai yra išsami programa, skirta globėjams ir šeimoms pasiruošti rūpintis demencija sergančiu asmeniu. Skatinamas oficialių ir neformalių globėjų bendravimas. Gydytojams šis modelis padeda įvertinti kliento funkcinius trūkumus ir stipriąsias puses. Taip pat skatinama integruoti kasdienę veiklą su naudingomis programomis, kuriose naudojami kliento esami veiklos gebėjimai, kad galima būtų plėtoti veiksmingą pagalbinę priežiūrą. Tai yra priežiūros sistema, suteikianti galimybę iš naujo suvokti demencijos procesą, ir siekti pacientų, kenčiančių nuo demencijos, priežiūros kokybės.

Mokytojams po vizito buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.