Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa

Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa
Valstybinis kodas: 560102207
Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 4541022
Švietimo posritis: Profesinė sveikata ir darbuotojų sauga
Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas: gali vadovauti aukštalipio darbams
Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštesnysis išsilavinimas
Kiti reikalavimai: specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų
Programos trukmė: Dieninė, 1, Savaitėm
Grupinio mokymosi, 1, Savaitėm
Vidutinė teorinio mokymo trukmė: 1 sav.
Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką): 0 sav.

Būsimieji aukštalipio darbų vadovai teoriniuose užsiėmimuose mokomi darbų vadovo pareigų ir teisių, kenksmingų faktorių ir rizikos veiksnių, psichologinių ir fiziologinių faktorių veikiančių žmogų aukštyje, darbų organizavimo, naudojant alpinizmo techniką, apsauginių priemonių, dirbant aukštyje, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas programoje nenumatytas.
Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems aukštesnįjį techninį išsilavinimą.