Strėlinio krano operatoriaus programa

Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T32104106, 3 mokymosi kreditai.
Modulio pavadinimas: Krovinių kabinėjimas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): III
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: Pagrindinis išsilavinimas
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): Ne jaunesnis kaip 18 metų

Detalesnė informacija apie programą