Aukštalipio profesinio mokymo programa

Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa
Valstybinis kodas: 260102202
Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 3521022
Švietimo posritis: Profesinė sveikata ir darbuotojų sauga
Būtinas minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas
Programos trukmė: Grupinio mokymosi, 1, Savaitėm
Vidutinė teorinio mokymo trukmė: 1 sav.
Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką): 0 sav.

Būsimieji darbininkai, dirbsiantys aukštalipių darbus, teoriniuose užsiėmimuose mokomi paaukštinimo, apsaugos nuo kritimo priemonių, alpinizmo įrangos, aukštalipių darbų organizavimo, pastolių montavimo ir demontavimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir darbo teisės ir kt.
Praktinis mokymas vyksta įmonėse, kuriose yra vykdomi aukštalipių darbai. Praktinio mokymo trukmė – 8 valandos. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami aukštalipių darbų organizavimo, pastolių montavimo ir kt. gebėjimai.
Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus, mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų, pristatant medicininės tarnybos pažymą apie sveikatos būklę, leidžiančią dirbti aukštyje ir turintiems pripažintą darbininko kvalifikaciją.