Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo programa

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P21073209, P21073210, P21073205, P22073201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų
T21073203, T22073204 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų
Kvalifikacijos pavadinimas: dažytojo padėjėjas, tinkuotojo padėjėjas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): II
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: P21073209 – nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje
P21073210, T21073203 – pradinis išsilavinimas
P21073205 – pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje
P22073201, T22073204 – pagrindinis išsilavinimas
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): nėra

Programa parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojo padėjėjui ir tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti statinių paviršius dažymo darbams, dažyti statinių paviršius ir klijuoti apmušalus, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas.

Asmuo, įgijęs dažytojo padėjėjo ir tinkuotojo padėjėjo kvalifikacijas, galės dirbti statybos įmonėse.

Darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialiąja apranga.

Dažytojo padėjėjas ir tinkuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Darbuotojo veikla yra koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padedant ir prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. 

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Detalesnė informacija apie programą