Fasadų šiltintojo ir pastolių montuotojo programa

Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P32073202, P32073214 –programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų.
T32073206 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų.
Kvalifikacijos pavadinimas: fasadų šiltintojas, apdailos montuotojas, pastolių montuotojas.
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): III
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: P32073214, T32073206 – pagrindinis išsilavinimas.
P32073202 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje.
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): nėra

Programa parengta įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001).

Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam fasadų šiltintojui, apdailos montuotojui, pastolių montuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, šiltinti pastatų fasadus ir pamatus, atlikti pastatų fasadų apdailą, montuoti apdailos plokštes ir stiklo konstrukcijas, surenkamųjų pastolių sistemas.

Asmuo įgijęs fasadų šiltintojo, apdailos montuotojo ir pastolių montuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse.

Fasadų šiltintojo darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, pastoliai, kopėčios, aptvėrimai ir kita paaukštinimo įranga, skiedinio, klijų paruošimo ir tepimo įrankiai, skiedinių maišymo įrankiai, gręžimo, kalimo ir kiti pastatų šiltinimo operacijoms atlikti reikalingi  įrankiai, matavimo, tikrinimo prietaisai ir priemonės, inventorius, klijai, smeigės, dažymo voleliai, dažai, skardos kirpimo, lankstymo, tvirtinimo įrankiai ir kt. Fasadų šiltintojas dirba lauke, dideliame aukštyje, darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Apdailos montuotojo darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, apdailos, termoizoliacinių plokščių pjovimo, šlifavimo ir tvirtinimo priemonės, paviršių, ant kurių tvirtinamos plokštės, karkaso pjovimo ir tvirtinimo įrankiai, įranga ir inventorius, pastoliai, kita paaukštinimo įranga. Apdailos montuotojas dirba pastatų patalpose ir lauke, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti priklausoma nuo oro sąlygų.

Pastolių montuotojo darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, įrankių diržas, rankiniai įrankiai (plaktukas, sukimo raktas ir kt.), horizontalumo, vertikalumo tikrinimo prietaisai, pastolių elementai, pagalbinės priemonės, krovinių kėlimo įranga ir kt. Pastolių montuotojas dirba lauke, dideliame aukštyje, darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų.

Fasadų šiltintojas, apdailos ir pastolių montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Fasadų šiltintojas, apdailos ir pastolių montuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Detalesnė informacija apie programą