Medienos apdirbimo staklininko programa

Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P31072201, P32072201, P32072205 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų
T32072202 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų
Kvalifikacijos pavadinimas: medienos apdirbimo staklininkas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): III
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: P31072201 – pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje
P32072205, T32072202 – pagrindinis išsilavinimas
P32072201 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): nėra

Programa parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti bendrąsias medienos apdirbimo veiklas, dirbti pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) medienos apdirbimo staklėmis ir įrenginiais, dirbti CNC medienos apdirbimo centrais.

Asmuo, įgijęs medienos apdirbimo staklininko kvalifikaciją, galės dirbti medienos apdirbimo įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Medienos apdirbimo staklininkas dirba patalpose su pozicinėmis medienos apdirbimo staklėmis, įrenginiais, CNC medienos apdirbimo centrais. Dirbant privalu dėvėti darbo drabužius ir asmenines apsaugos priemones.

Medienos apdirbimo staklininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais.

Medienos apdirbimo staklininkas dirba grupėje arba individualiai. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Medienos apdirbimo staklininkas veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę, geba pasirinkti atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir kontroliuoja veiklos kokybę. Jis geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės. Jis atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikant žinomus ir išbandytus sprendimus, naudojantis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Medienos apdirbimo staklininkui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos darbuotojas.

Detalesnė informacija apie programą