Mūrininko–betonuotojo padėjėjo programa

Mūrininko–betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P21073212, P21073202, P21073207, P22073203 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų.
T21073205, T22073207 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų.
Kvalifikacijos pavadinimas: mūrininko padėjėjas, betonuotojo padėjėjas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): II
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: P21073212 – nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje.
P21073202, T21073205 – pradinis išsilavinimas.
P21073207 – pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje.
P22073203, T22073207 – pagrindinis išsilavinimas.
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): nėra

Programa parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Mūrininko–betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam mūrininko padėjėjui ir betonuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, mūryti konstrukcijas ir jas remontuoti, paruošti betoną ir armatūrą, montuoti ir betonuoti konstrukcijas.

Asmuo, įgijęs mūrininko padėjėjo ir betonuotojo padėjėjo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse.

Darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu; dirbama atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose, įvairiomis oro sąlygomis; tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga, asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Mūrininko padėjėjas ir betonuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Mūrininko padėjėjas ir betonuotojo padėjėjas dirba grupėje, savo veiklą vykdo koordinuojamas ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, pagal nurodymus atlieka nesudėtingas operacijas ir veiksmus, skirtus paprastoms problemoms spręsti, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Detalesnė informacija apie programą