Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T32104110, 5 mokymosi kreditai.
Valstybinis kodas: 310410006
Modulio pavadinimas: Autokrautuvo eksploatavimas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): III
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: Pagrindinis išsilavinimas
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): Ne jaunesnis kaip 18 metų;
B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas 

Detalesnė informacija apie programą