Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T32104110, 5 mokymosi kreditai.
Modulio pavadinimas: Elektrinių krautuvų eksploatavimas
Valstybinis kodas: 310410007
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): III
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: Pagrindinis išsilavinimas
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): Ne jaunesnis kaip 18 metų

Detalesnė informacija apie programą