Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M43073201, M44073201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų.
T43073206 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų.
Kvalifikacijos pavadinimas: santechnikas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): IV
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: M43073201 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje.
M44073201, T43073206 – vidurinis išsilavinimas.
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): nėra

Architektūros ir statybos sektorinio profesinio komiteto sprendimas: aprobuoti santechniko modulinę profesinio mokymo programą. Sprendimą įteisinančio posėdžio, įvykusio 2015 m. balandžio 22 d., protokolo Nr. ST2-10.

Programa parengta įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001).

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvairius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens tiekimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

Įgyję kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvarius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvarius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens teikimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

Detalesnė informacija apie programą