Šildymo, vėdinimo sistemų montuotojo programa

Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P32073209, P32073220 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų.
T32073221 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų.
Kvalifikacijos pavadinimas: šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas.
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): III
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: P32073220, T32073221 – pagrindinis išsilavinimas.
P32073209 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje.
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi): nėra

Programa parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotoją, gebantį vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, montuoti vamzdžius ir parengti pastato konstrukcijas vamzdynų tiesimui, montuoti pastato vandeninių šildymo–vėsinimo sistemų vamzdynus ir prietaisus bei juos prižiūrėti, įrengti pastato vėdinimo sistemas ir jas prižiūrėti, montuoti šilumos siurblius ir juos prižiūrėti.

Asmuo įgijęs šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo kvalifikaciją galės dirbti šildymo–vėsinimo, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų montavimo paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose, tenka dirbti dideliame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mąstymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

Montuojant šilumos siurblių sistemas, naudojančias šaldymo agentus, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas turi turėti šį darbą atlikti leidžiantį pažymėjimą.

Įrengiant ir prižiūrint (eksploatuojant) pastato šildymo sistemos elektrinę dalį ir prijungiant šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo įrenginių elektrines dalis, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas turi būti įgijęs statinio elektros sistemų iki 1000 V įrengimo ir atitinkamai eksploatavimo kvalifikacijos vienetą.

Detalesnė informacija apie programą