Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P21072301, P21072302 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 45 mokymosi kreditai
T21072301 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 35 mokymosi kreditai
Kvalifikacijos pavadinimas: siuvėjas-operatorius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): II
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: P21072302 – nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje
P21072301, T21072301 – pradinis išsilavinimas
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): nėra

Programa parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui-operatoriui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, pasiruošti siuvimo procesams, siūti siuvinio detales.

Asmuo, įgijęs siuvėjo-operatoriaus kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti siuvimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Siuvėjas-operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Jam būtinos šios asmeninės savybės: tikslumas, kruopštumas, atsakingumas ir darbštumas.

Dirbama uždarose patalpose, universaliosiomis ir specialiosiomis siuvimo mašinomis.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Detalesnė informacija apie programą