Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M44091301- programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų.
T43091301 - programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų.
Kvalifikacijos pavadinimas: slaugytojo padėjėjas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): IV
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: M44091301, T43091301 – vidurinis išsilavinimas.
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): nėra

Sveikatos priežiūros, socialinio darbo ir grožio paslaugų sektorinio profesinio komiteto sprendimas: aprobuoti Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą. Sprendimą įteisinančio posėdžio, įvykusio 2016 m. gruodžio 20 d., protokolo Nr. ST2-16.

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

Detalesnė informacija apie programą