Staliaus-dailidės modulinė profesinio mokymo programa

Staliaus-dailidės modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P32073204, P32073210 - programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų.
T32073212 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų.
Kvalifikacijos pavadinimas: stalius, dailidė
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS):

III

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: P32073204 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje.
P32073210, T32073212 – pagrindinis išsilavinimas.
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): nėra

Programa parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Staliaus–dailidės modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam staliui, dailidei parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklas, apdirbti medieną ir gaminti medinius gaminius, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, apdirbti medieną staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais, gaminti staliaus gaminius, montuoti ir remontuoti medinius gaminius bei konstrukcijas, apdailinti statinio konstrukcijas medienos gaminiais.

Asmuo, įgijęs staliaus ir dailidės kvalifikacijas, galės dirbti statybos objekte, medienos apdirbimo įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Dirbama patalpose ir lauke, taip pat aukštyje, dažnai greta veikiančių didelių medienos apdirbimo staklių ir mechanizmų. Privalu dėvėti darbo drabužius ir asmenines apsaugos priemones nuo triukšmo.

Staliaus darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai, elektriniai staliaus įrankiai, medienos apdirbimo įrenginiai ir staklės, CNC medienos apdirbimo centrai. Veikla susijusi su rankiniu fiziniu darbu, dirbama patalpose.

Dailidės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, medienos apdirbimo įrankiai, įranga ir staklės, pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo, kalimo, tvirtinimo įrankiai, paaukštinimo įranga ir kt. Jo veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu lauke ir patalpose. Dirbama su staklėmis, kėlimo, krovimo mechanizmais, aukštyje.

Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, staliaus ir dailidės darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Stalius, dailidė dirba grupėje arba individualiai. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje.

Stalius, dailidė užduotis vykdo savarankiškai, jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Jis geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Detalesnė informacija apie programą