Stogdengio modulinė profesinio mokymo programa

Stogdengio modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43073208 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 40 mokymosi kreditų
Kvalifikacijos pavadinimas: stogdengys
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): IV
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: T43073208 – vidurinis išsilavinimas, stogdengio LTKS III lygio kvalifikacija.
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): ne mažesnė kaip 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio stogdengio kvalifikaciją, patirtis

Programa parengta įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001).

Programa atnaujinta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).
 

Stogdengio modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam stogdengiui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, įrengti bei remontuoti šlaitinį ir plokščią stogus.

Asmuo, įgijęs stogdengio kvalifikaciją, galės dirbti statybos įmonėse ar vykdyti individualią veiklą.

Dirbama atvirose statybos aikštelėse, įvairiomis oro sąlygomis, aukštyje. Dirbama su stogo dangų rankiniais karpymo, tvirtinimo įrankiais, mastikų ir klijų paruošimo, tepimo įrankiais ir inventoriumi, medienos apdirbimo įrankiais ir kitais rankiniais stogų dangų įrengimo įrankiais. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Stogdengys veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis.

Stogdengiui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Detalesnė informacija apie programą