Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P32101304, P32101305 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų
T32101302 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų
Kvalifikacijos pavadinimas: virėjas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS): III
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: P32101304, T32101302 – pagrindinis išsilavinimas
P32101305 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): nėra

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, turizmo, sporto bei poilsio sektorinio profesinio komiteto sprendimas: aprobuoti atnaujintą Virėjo modulinę profesinio mokymo programą. Sprendimą įteisinančio posėdžio, įvykusio 2018 m. sausio 29 d.  protokolo Nr. ST2-4.

Programa parengta įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001).

 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų palaikyti tvarką virtuvėje, pasiruošti patiekalų gaminimui, gaminti ir apipavidalinti patiekalus, dirbti su dokumentais.

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbama įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisiais ir įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais. Naudojamos receptūros, kalkuliacinės, technologijos kortelės, taip pat valymo priemonės ir inventorius.

Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbas pamainomis, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Detalesnė informacija apie programą